مهارت های زندگی در نهج البلاغه

  • تعداد فراگیران: 0
  • استاد: مهدوی ارفع
  • انتشار: 11-10-1348
  • سطح: متوسط
  • زمان:
  • هزینه: 10,000 تومان
  • دسته: فرهنگ و رسانه

سرفصل ها

مشاهده
سطح

توضیحات

با نگاهی به نهج البلاغه، شیوه های صحیح زندگی را می آموزیم.

هزینه

عنوان تعرفه
نامحدود: 10,000 تومان

استاد

مهدوی ارفع

دیگر دوره های آموزشی

عنوان سطح تاریخ انتشار
مهارت های زندگی در نهج البلاغه 01-01-1970
آزمون
مشاهده
زمان
سطح