مهارت حسن تلاوت

  • تعداد فراگیران: 1
  • استاد: su.Bahman
  • انتشار: 11-10-1348
  • سطح: مقدماتی
  • زمان:
  • هزینه: 100,000 تومان
  • دسته: فرهنگ و رسانه
  • انتشار درس: یکباره

سرفصل ها

مشاهده
سطح

توضیحات

آموزش مقدمات حسن تلاوت کلام الله مجید

هزینه

عنوان تعرفه
نامحدود: 100,000 تومان

استاد

su.Bahman

دیگر دوره های آموزشی

عنوان سطح تاریخ انتشار
مهارت حسن تلاوت 01-01-1970
آزمون
مشاهده
زمان
سطح